kërko fluturimin

Nga:
Deri:
Kthimi nga:
Kthimi deri:
Njsja më
Kthimi më
Kërkoni fluturimin

Hyrja / MY BOOKING:

Agjencionet - Emri juaj përdorues,
Klienti - Emaili Juaj:
Shifra sekrete:
Login

Kontakt

Gjermani
Kosova Fly
Grupellostr. 22
40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 36 77 300
Mobil: 0177 36 93 097
Kosovë
Kosova Fly
Rr. Zenel Hajdini 1
70 000 Ferizaj
Tel.: 0290 320 043
Mobil: 044 193 124

 

 

info@kosova-fly.de
www.kosova-fly.de

Lajme

18.01.2011

Kosova fly tash e tutje ju ofron të gjitha shërbimet e pasagjereve te saj me metodat ma bashkëkohore në internet.

lexo më tutje

© copy 2018 KOSOVA FLY | www.kosova-fly.de | Kontakt | Impressum |                                                                  booking system made by WEBKOS
Ju lutem, përdorni Browserin Firefox mbi Version. 3.x ose Internet Explorer mbi 6.x, dhe sigurohuni se JavaScript është aktiv.